Alba Regia Táncegyesület
közhasznú szervezet

Közgyűlési határozatok

2016.05.24.

2016/2/1. (2016. 05.24.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

2016/2/2. (2016. 05.24.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

2016/2/3. (2016. 05.24.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2015. évi munka- és költségbeszámolót.

2016/2/4. (2016. 05.24.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2015. évi munka- és költséggazdálkodásról.

2016/2/5. (2016. 05.24.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót az eredmény-kimutatásról és a Közhasznúsági jelentésről.

2016/2/6. (2016. 05.24.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2016. évi munka- és költségvetési tervezetet.


2016.01.28.

2016/1/1. (2016. 01.28.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét elfogadta.

2016/1/2. (2016. 01.28.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással a napirendi pontokat elfogadta.

2016/1/3. (2016. 01.28.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással az 1. számú napirendi pontot, azaz beszámoló a 2015. év 4. negyedév munka és költségtervének időarányos alakulásáról, elfogadta.


2015.09.29.

2015/3/1. (2015.09.29.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

2015/3/2. (2015.09.29.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

2015/3/3. (2015.09.29.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2015. évi 3. negyedéves munka- és költségbeszámolót.

2015/3/4. (2015.09.29.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a XX. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál beszámolóját.


2015.05.26.

2015/2/1. (2015.05.26.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

2015/2/2. (2015.05.26.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

2015/2/3. (2015.05.26.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2014. évi munka- és költségbeszámolót.

2015/2/4. (2015.05.26.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2014. évi munka- és költséggazdálkodásról.

2015/2/5. (2015.05.26.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a beszámolót az eredmény-kimutatásról és a Közhasznúsági jelentésről.

2015/2/5. (2015.05.26.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 2015. évi munka- és költségvetési tervezetet.


2015.01.13.

2015/1/1. (2015.01.13.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

2015/1/2. (2015.01.13.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a napirendi pontokat.

2015/1/3. (2015.01.13.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással módosítja az alapszabályt a hiánypótlás alapján, az új Ptk (2013. évi V. tv) és a közhasznúsággal kapcsolatos 2011. évi CLXXV. tv. szabályainak megfelelően és elfogadja az egységes szerkezetű, módosított alapszabályt.

2015/1/4. (2015.01.13.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással felhatalmazza az egyesület elnökét, hogy a közhasznú jogállás megtartása iránt a Székesfehérvári Törvényszéken járjon el és a 2014. májusi és júniusi változások egyidejű bejegyzését kérje a mai napon elfogadott módosítással és kiegészítéssel.


2014.12.11.

2014/5/1. számú határozat (2014.12.11.)
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét Tóthné Botos Ritát, illetve a két hitelesítő személyét Bokor Lászlónét és Majoros Róbertet.

2014/5/2. számú határozat (2014.12.11.)
A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2014/5/3. számú határozat (2014.12.11.)
A 2014. évi 3. negyedévi munka-és költségterv beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2014/5/4. számú határozat (2014.12.11.)
A Számviteli politikát és mellékleteit a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.


2014.10.14.

2014/4/1. számú határozat (2014.10.14)
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét, illetve a két hitelesítő személyét.

2014/4/2. számú határozat (2014.10.14)
A napirendi pontokat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2014/4/3. számú határozat (2014.10.14)
Az 1. számú napirendi pontban szereplő beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2014/4/4. számú határozat (2014.10.14)
Az 2. számú napirendi pontban szereplő beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

2014/4/5. számú határozat (2014.10.14)
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta, hogy nincs szükség költségterv-módosításra.

2014/4/6. számú határozat (2014.10.14)
A 4. számú napirendi pontban szereplő beszámolókat a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.


2014.06.04.

2014/3/1 számú határozat (2014.06.04.)
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták, hogy az új, módosított alapszabály szerint történjen a választás.

2014/3/2 számú határozat (2014.06.04.)
A jelenlévők egyhangúlag elfogadták, hogy a 3 jelölőbizottsági tag (Bóka Richárd, Botos József, Stokinger József) átalakul választási, illetve szavazatszámláló bizottsággá.


2014. május 20.

2014/2/1. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt – Bokor Lászlónét – és a jegyzőkönyv hitelesítőket – Kneifelné Vass Évát és Bóka Richárdot– egyhangúlag elfogadta.

2014/2/2. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály I. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/3. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály II. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/4. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály III. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/5. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály IV. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/6. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály V. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/6. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály VI. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/7. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály VII. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/8. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés az alapszabály VIII. és IX. fejezetének módosítását egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/9. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság önálló X. fejezetként való rögzítését a módosított Alapszabályban, egyhangúlag elfogadtat.

2014/2/10. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés a XI. fejezet tartamának módosulását, egyhangúlag elfogadta.

2014/2/11. számú Közgyűlési határozat (2014. május 20.)
A közgyűlés a XII. fejezet tartamának módosulását, egyhangúlag elfogadta.


2014. április 29.

Napirend: a kiértesítéssel egyező, azaz:

 • 2013. évi munkabeszámoló
 • 2013. évi költséggazdálkodási beszámoló
 • felügyelő Bizottsági beszámoló
 • 2013. évi Közhasznú jelentés elfogadása
 • 2014. évi munka és költségterv elfogadása
 • Jelölő Bizottsági tagjainak megválasztása
 • egyebek

A megjelentek a napirendi pontoknak megfelelően az alábbi határozatokat hozták:

2014/1/1. számú Közgyűlési határozat (2014. április 29.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt – Bokor Lászlónét – és a jegyzőkönyv hitelesítőket – Majorosné Szabó Veronikát és Majoros Andort – egyhangúlag elfogadta.

2014/1/2. számú Közgyűlési határozat (2014. április 29.)
A közgyűlés a 2013. évi munkabeszámolót és a 2013. évi költséggazdálkodási beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2014/1/3. számú Közgyűlési határozat (2014. április 29.)
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a Közhasznúsági jelentés elfogadása tárgyában egyhangúlag elfogadta.

2014/1/4. számú Közgyűlési határozat (2014. április 29.)
A közgyűlés a 2014. évi munka és költségtervet egyhangúlag elfogadta.

2014/1/5. számú Közgyűlési határozat (2014. április 29.)
A közgyűlés az Alapszabály módosításával kapcsolatos indoklást, miszerint a jogszabályi változások szakértő bevonását tette szükségessé, egyhangúlag elfogadta.

2014/1/6. számú Közgyűlési határozat (2014. április 29.)
A közgyűlés a Jelölő Bizottság tagjaira tett javaslatot, azaz Botos József, Stokinger József és Bóka Richárd egyesületi tagokat egyhangúlag elfogadta.


2013. december 5.

Napirend: a kiértesítéssel egyező, azaz:

 • beszámoló a 2013. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról
 • alapszabály módosítási javaslat elfogadása
 • egyebek

A megjelentek a napirendi pontoknak megfelelően az alábbi határozatokat hozták:

2013/3/1. számú Közgyűlési határozat (2013. december 5.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt – Bokor Lászlónét – és a jegyzőkönyv hitelesítőket – Tóthné Botos Rita és Majoros Andort– egyhangúlag elfogadta.

2013/3/2. számú Közgyűlési határozat (2013. december 5.)
A közgyűlés a 2013. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról a beszámolót – egyhangúlag elfogadta.

2013/3/3. számú Közgyűlési határozat (2013. december 5.)
A javaslatot, mely az Alapszabály módosításával kapcsolatos feladatok elvégzését 2014. március hónapban határozta meg, a közgyűlés – egyhangúlag elfogadta.


2013.09.26.

2013/2/1. (2013.09.26.) számú határozat:
A közgyűlés a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja.

2013/2/2. (2013.09.26.) számú határozat:
A közgyűlés a XVIII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál szakmai értékelésének és költségeinek ismertetését – egyhangúlag elfogadja.

2013/2/3. (2013.09.26.) számú határozat:
A közgyűlés a 2013. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról a beszámolót – egyhangúlag elfogadja.

2013/2/4. (2013.09.26.) számú határozat:
A javaslatot, mely az Alapszabály módosításával kapcsolatos észrevételek 2013. október 15-ig írásban történő beküldését tartalmazta, a közgyűlés – egyhangúlag elfogadja.


2013.05.14.

2013/1/1. (2013.05.14.) számú határozat:
A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyét.

2013/1/2. (2013.05.14.) számú határozat:
A közgyűlés a 2012. évi munkabeszámolót – egyhangúlag elfogadja.

2013/1/3. (2013.05.14.) számú határozat:
A közgyűlés a 2012. évi költséggazdálkodási beszámolót – egyhangúlag elfogadja.

2013/1/4. (2013.05.14.) számú határozat:
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2012. évi működésről – egyhangúlag elfogadja.

2013/1/5. (2013.05.14.) számú határozat:
A közgyűlés a 2012. évi Közhasznú jelentést – egyhangúlag elfogadta.

2013/1/6. (2013.05.14.) számú határozat:
A közgyűlés a 2013. évi munka-és költségtervet – egyhangúlag elfogadja.


2012. december 13.

Napirend: a kiértesítéssel egyező, azaz:

 • előzetes tájékoztatás a 2012. évi költséggazdálkodás és a munkaterv teljesüléséről
 • javaslatok kérése a 2013. évi munka és költségtervhez
 • egyebek

A megjelentek a napirendi pontoknak megfelelően az alábbi határozatokat hozták:

2012/4/1. számú Közgyűlési határozat (2012. december 13.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt – Bokor Lászlónét – és a jegyzőkönyv hitelesítőket – Bóka Richárdot és Majoros Andort – egyhangúlag elfogadta.

2012/4/2. számú Közgyűlési határozat (2012. december 13.)
A közgyűlés az előzetes tájékoztatást a 2012. évi költséggazdálkodásról és a munkaterv teljesüléséről – egyhangúlag elfogadta.


2012. szeptember 27.

Napirend: a kiértesítéssel egyező, azaz:

 • XVII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál szakmai értékelésének és költségeinek ismertetése
 • beszámoló a 2012. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról
 • egyebek

A megjelentek a napirendi pontoknak megfelelően az alábbi határozatokat hozták:

2012/3/1. számú Közgyűlési határozat (2012. szeptember 27.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt – Bokor Lászlónét – és a jegyzőkönyv hitelesítőket – Kneifelné Vass Évát és Bóka Richárdot – egyhangúlag elfogadta.

2012/3/2. számú Közgyűlési határozat (2012. szeptember 27.)
A közgyűlés a XVII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál szakmai értékelését és költségeinek ismertetését egyhangúlag elfogadta.

2012/3/3. számú Közgyűlési határozat (2012. szeptember 27.)
A közgyűlés a 2012. évi időarányos munka és költségterv alakulásáról szóló beszámolót egyhangúlag elfogadta.


2012. május 3.

Az Alba Regia Táncegyesület 2012. május 3-án a második (első időpont 16,00 óra) időpontra meghirdetett közgyűlésén 16,30 órakor Botos József elnök üdvözölte a megjelenteket, s tájékoztatást adott arról, hogy a második időpontban kezdődik a Közgyűlés, így az az Alapszabály VIII/7/a pontja értelmében az első időpontra meghatározott napirendi pontokkal hatályos.

Napirend: a kiértesítéssel egyező, azaz:

 • 2011. évi munkabeszámoló
 • 2011. évi költséggazdálkodási beszámoló
 • Felügyelő Bizottsági beszámoló
 • 2011. évi Közhasznú jelentés elfogadása
 • 2012. évi munka és költségterv
 • egyebek

A megjelentek a napirendi pontoknak megfelelően az alábbi határozatokat hozták:

2012/2/1. számú Közgyűlési határozat (2012. május 3.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt – Bokor Lászlónét – és a jegyzőkönyv hitelesítőket – Majoros Róbertet és Stokinger Józsefet – egyhangúlag elfogadta.

2012/2/2. számú Közgyűlési határozat (2012. május 3.)
A közgyűlés a 2011. évi munka és költséggazdálkodási beszámolót egyhangúlag elfogadta.

2012/2/3. számú Közgyűlési határozat (2012. május 3.)
A közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését a 2011. évi munkáról, valamint az Egyesület 2011. évi működésének ellenőrzéséről egyhangúlag elfogadta.

2012/2/4. számú Közgyűlési határozat (2012. május 3.)
A közgyűlés a 2011. évi Közhasznú Jelentést egyhangúlag elfogadta.

2012/2/5. számú Közgyűlési határozat (2012. május 3.)
A közgyűlés a 2012. évi munka és költségtervet egyhangúlag elfogadta.


2012. január 19.

Az Alba Regia Táncegyesület 2012. január 19-i második (első időpont16,00 óra) időpontjában megtartott közgyűlés napirendi pontjai a kiértesítéssel egyezően, azaz:

 • Előzetes tájékoztatás a 2011. évi költséggazdálkodás teljesüléséről, továbbá
 • javaslatok kérése a 2012. évi munka és költségtervhez voltak.

 

A jelenlévők az elnökség tájékoztatóját meghallgatták, a 2012. évi munka és költségtervvel kapcsolatos javaslataikat elmondták. A javaslatok a közgyűlés jegyzőkönyvében rögzítésre kerültek.  


2011. november 8.

Az Alba Regia Táncegyesület 2011. november 8-i második (első időpont16,00 óra) időpontjára, 16,30 órára meghirdetett közgyűlés

napirendi pontjai az első időpontra meghirdetett kiértesítéssel egyezően

 • a XVI. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál szakmai értékelésének és költségeinek ismertetése és
 • beszámoló a 2011. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról voltak.

A Közgyűlés mindkét beszámolót egyhangúlag elfogadta.


Az Alba Regia Táncegyesület vezető tisztségviselőinek választása

Időpontja: 2011. március 3. csütörtök 16.00 óra
Helyszíne: Táncház (8000 Székesfehérvár, Malom u.6.)

A Választási és Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Jegyzőkönyvvezető: Kneifelné Vass Éva , a bizottság elnöke
Hitelesítők: Stockinger József, a bizottság tagja
Bóka Richárd, a bizottság tagja

Az Alapszabály értelmében 16.00 órára összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel (50% + 1 fő) határozatképes volt. (A három hiányzó tag jelezte, hogy indokoltan nem tud a választáson részt venni.)

Napirendi pontok:

1. Vezető tisztségviselők (elnökség, felügyelő bizottság) megválasztása.

A választási bizottság elnöke ismertette a tagokkal a szavazás menetét, szabályait és a jelölés eredményeit.

A tagság javaslatai alapján 6 fő kapott jelölést az Elnökségbe, melyből 4 fő vállalta a jelöltséget: Botos József, Bokor Lászlóné, Majoros Róbert, Majoros Andor.

A szavazócédulákat a bizottság tagjai ellenőrizték, amelyen csak a nevezett 4 fő szerepelt. A tagok egyesével járultak a lezárt szavazóurnához és a titkos szavazás után a bizottság jelenlétében bedobták szavazatikat.

A szavazás végén a bizottság felbontotta az urnát, összesítette a szavazatokat, és megállapította, hogy 20 érvényes szavazat érkezett, melyek az alábbiak szerint alakultak:

Botos József 19 szavazat - elnök
Bokor Lászlóné 17 szavazat - elnökségi tag
Majoros Róbert 17 szavazat - elnökségi tag

Majoros Andor 4 szavazat

Az alapszabályunk értelmében megválasztott elnökségi tagnak az a 3 személy tekinthető, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az elnök, aki az első legtöbb szavazatot kapja a közgyűléstől, alelnök, aki a második legtöbb szavazatot kapja a közgyűléstől, választott tag, aki a harmadik legtöbb szavazatot kapja a közgyűléstől.

Választásra jogosultak száma: 23 fő.

Megjelentek száma: 20 fő.

A választási bizottság megállapította, hogy a szavazás érvényes volt.

Az összes leadott szavazólapok száma: 20 db.

Érvénytelen szavazólapok száma: 0 db.

Érvényes szavazólapok száma: 20 db.

A választás lebonyolításával kapcsolatosan észrevétel, kifogás nem érkezett.

A tagság javaslatai alapján 9 fő kapott jelölést a Felügyelő Bizottságba, melyből szóban 6 fő vállalta a jelöltséget, de a megadott határidőig csak 5 fő írta alá a nyilatkozatot, ezért a szavazó bizottság újranyomtatta a szavazócédulákat, melyen a jelöltek az alábbiak voltak: Ollerinyi Tamás, Leicht Mária, Patkó István Csaba, Sági István, Juhász Zsófia.

A szavazás végén a bizottság összesítette a szavazatokat, és megállapította, hogy 20 érvényes szavazat érkezett, melyek az alábbiak szerint alakultak:

Ollerinyi Tamás 18 szavazat - felügyelő bizottsági tag
Juhász Zsófia 11 szavazat - felügyelő bizottsági tag
Patkó István Csaba 11 szavazat - felügyelő bizottsági tag

Sági István 10 szavazat
Leicht Mária 9 szavazat

Az alapszabályunk értelmében megválasztott felügyelő bizottsági tagnak az a 3 személy tekinthető, aki a legtöbb szavazatot kapja.

Választásra jogosultak száma: 23 fő.

Megjelentek száma: 20 fő.

A választási bizottság megállapította, hogy a szavazás érvényes volt.

Az összes leadott szavazólapok száma: 20 db.

Érvénytelen szavazólapok száma: 0 db.

Érvényes szavazólapok száma: 20 db.

A választás lebonyolításával kapcsolatosan észrevétel, kifogás nem érkezett.


2010. október 7

2010/3/1. számú Közgyűlési határozat (2010. október 7.)
A közgyűlés a levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt -Bokor Lászlónét-, és a hitelesítőket – Bóka Richárdot és Ollerinyi Tamást - egyhangúlag elfogadta.

2010/3/2. számú Közgyűlési határozat (2010. október 7.)
A közgyűlés a 2010. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról szóló beszámolót - egyhangúlag elfogadta.

Napirend: A kiértesítéssel egyezően, azaz:

1. XV. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál szakmai értékelésének és költségeinek ismertetése.
2. Beszámoló a 2010. évi munka és költségterv időarányos alakulásáról.
3. Egyebek.


2010. május 6.

2010/2/1. számú Közgyűlési határozat (2010. május 6.)
A közgyűlés levezető elnököt – Botos Józsefet -, a jegyzőkönyvvezetőt -Bokor Lászlónét-, és a hitelesítőket – Tóthné Botos Ritát és Bóka Richárdot - egyhangúlag elfogadta.

2010/2/2. számú Közgyűlési határozat (2010. május 6.)
A közgyűlés az 1. napirendi pontot, a Felügyelő Bizottság beszámolóját a 2009. évi munka és költséggazdálkodásról egyhangúlag elfogadta.

2010/2/3. számú Közgyűlési határozat (2010. május 6.)
A közgyűlés a 2. napirendi pontot, a 2009. évi Közhasznú jelentést egyhangúlag elfogadta.

Napirend: A kiértesítéssel egyezően, azaz:

1. Felügyelő Bizottsági beszámoló a 2009. évi munka és költséggazdálkodásról.
2. 2009. évi Közhasznú jelentés elfogadása.
3. Egyebek.


2010. április 15.

2010/1/1. számú Közgyűlési határozat (2010. április 15.)
A közgyűlés a jegyzőkönyvvezetőt -Bokor Lászlónét-, és a hitelesítőket – Stokinger Józsefet, Bóka Richárdot egyhangúlag elfogadta.

2010/1/2. számú Közgyűlési határozat (2010. április 15.)
A közgyűlés az 1. napirendi pontot, a 2009. évi munkabeszámolót -, egy tartózkodással fogadta el.

2010/1/3. számú Közgyűlési határozat (2010. április 15.)
A közgyűlés a 2. napirendi pontot, a 2009. évi költséggazdálkodási beszámolót -, egyhangúlag elfogadta.
Botos József bejelentette, hogy a közhasznú jelentést a Közgyűlés elé elfogadásra nem tudja előterjeszteni. Most kapta az információt, hogy a Felügyelő Bizottsági jelentés Kneifelné Vass Évánál van, ki egy rendkívüli helyzet miatt a Közgyűlésre eljönni nem tud.

2010/1/4. számú Közgyűlési határozat (2010. április 15.)
A közgyűlés a 3. és 4. napirendi ponttal kapcsolatos bejelentést elfogadta azzal, hogy ennek a napirendi pontnak az elfogadására rendkívüli Közgyűlést kell összehívni legkésőbb 2010. május 31-ig.

2010/1/5. számú Közgyűlési határozat (2010. április 15.)
A közgyűlés az 5. napirendi pontot, a 2010. évi munka és költségtervet egyhangúlag elfogadta.

Napirend: A kiértesítéssel egyezően, azaz:

1. 2009. évi munkabeszámoló.
2. 2009. évi költséggazdálkodási beszámoló.
3. Felügyelő Bizottsági beszámoló.
4. 2009. évi Közhasznú jelentés elfogadása.
5. 2010. évi munka és költségterv elfogadása.
6. Egyebek.


2009. december 21.

2009/3/1. számú Közgyűlési határozat (2009. december 21.)
A közgyűlés a hitelesítőket – Majorosné Szabó Veronikát és Bóka Richárdot egyhangúlag elfogadta.

2009/3/2. számú Közgyűlési határozat (2009. december 21.)
A közgyűlés az 1. napirendi pontot, a két közgyűlés közötti időszakban elvégzett feladatokról, a szervezet költséggazdálkodásáról szóló beszámolót - egyhangúlag elfogadta.

Napirend: A kiértesítéssel egyezően, azaz:

1. Beszámoló a két közgyűlés közötti időszakban elvégzett feladatokról, a szervezet költséggazdálkodásáról.
2. Újonnan felvett Egyesületi tagok bemutatkozása.
3. Egyebek.


2009.október 7.

2009/2/1. A közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői Majoros Andor és Majoros Róbert egyhangulag elfogadva.

2009/2/2. Az Egyesület két közgyűlés közötti időszakában folyó munka és költséggazdálkodásról szóló beszámoló egyhangulag elfogadva.

2009/2/3. Az Egyesület által fenntartott Táncegyüttes 2010. január 1-jével életbe lépő kvóta szerinti támogatási rendszeréről szóló tájékoztatás egyhangulag elfogadva.
(Az előadó-művészeti törvényben meghatározott feltételek értelmében az Egyesület az OKM-hez (Oktatási és Kulturális Minisztérium) benyújtott regisztrációra vonatkozó kérelem értelmében elnyerte a III. kategóriát, melynek értelmében az MJV Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott összeg további 30%-át kapja meg a szervezet.)

 • Új Kiadványunk!

  Megjelent a Táncok az időkben sorozatunkból a Táncok a mediterrán mitológiákban című kiadványunk.


  Megrendelhető a webáruházból!

  Bővebb információ »

 • ADÓ 1%-a

  Támogassa ön is céljaink megvalósulását!


  A kedvezményezett adószáma:
  18482083-2-07

  A kedvezményezett neve:
  Alba Regia Táncegyesület


  Támogatását előre is köszönjük!

  Bővebb információ »

 • Ajánljuk magunkat!

  Bálokra, rendezvényekre, céges eseményekre megrendelhetőek műsoraink.


  Bálnyitó táncok, folklór műsorok, kortárs tánckoreográfiák, táncszínházi produkciók, évszázadok táncai...

  Bővebb információ »

Hírek

További hírek

„Múlt, jelen, jövő: generációk együtt a színpadon”

Dátum: 2019. április 28.

az Alba Regia Táncegyüttes jubileumi gálaműsora a Tánc Világnapja...

VII. Mezőföld Virágai Fejér Megyei Szólótáncverseny - FELHÍVÁS

Dátum: 2019. március 23.

Közép-Dunántúl régió szólótáncversenye, 2019. március 23. szombat,TÁNCHÁZ,...

További hírek »

Alba Regia Táncegyesület

8000. Székesfehérvár
Malom u. 6.

Tel.& Fax: (22) 312-795

Email:

© Minden jog fenntartva.