Alba Regia Táncegyesület
közhasznú szervezet

Közgyűlések

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Alba Regia Táncegyesület Közgyűlése 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 16.00 órakor lesz, melyre szeretettel meghívlak.

Az Alapszabály értelmében határozatképtelenség esetén a közgyűlés második időpontja 2016. szeptember 29-én (csütörtökön) 16.30 óra, mely a szeptember 29. 16.00 órai időpontra kiírt napirendi pontokkal már létszámtól függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2016. év 3. negyedév munka és költségtervének időarányos alakulásáról (benne: Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál beszámolója).
2. A Felügyelő Bizottság tagságának rendezése.
3. Egyebek.

Felhívjuk a figyelmet egyesületünk alapszabályának alábbi pontjaira:

VIII.10. „A közgyűlés határozatképes, ha azon minimum a leadható szavazatok több, mint felét képviselő szavazásra jogosult jelen van. Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlést kell tartani. Az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek minősül az eredeti közgyűlés napján fél, vagy egy óra múlva megtartott megismételt közgyűlés, amennyiben szabályszerűen akként került összehívásra, hogy az eredeti meghívó tartalmazta azt is, hogy az eredeti időpontot követően fél vagy egy óra múlva azonos napirenddel megtartásra kerül a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlése ülése, s ezzel a meghívóban a tagok figyelmét felhívták távolmaradás Alapszabály szerinti következményére.”

VIII.11. „Azok az Egyesületi tagok, akik a közgyűlésen bármely ok miatt nem tudnak részt venni, az arról készített jegyzőkönyvet az elnökség bármely tagjával egyeztetett időpontban megtekinthetik. Ezt a részt vett tagok is megtehetik.”

VIII.12. „A jelenlévő szavazásra jogosult rendes tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az alábbi ügyekben:

- alapszabály módosítása,
- a tagdíj megállapítása, illetve módosítása,
- az éves beszámoló elfogadása,
- elnökségi és Felügyelő Bizottsági tag megválasztása, visszahívása,
- az Egyesületnek más civil szervvel történő egyesülése,
- feloszlatásának kimondása.”

XI/5. „Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése során keletkezett iratokba való betekintést az Egyesület tagjai, az ellenőrzésre jogosult hatóságok, illetve az érdekeltség igazolása esetén bárki részére az Egyesület székhelyén biztosítja, amelyet az Elnökségnél lehet kezdeményezni. Az iratokba való betekintést, az igénybejelentés beérkezését követő 15 napon belül az Egyesület elnöke, vagy az általa megbízott személy köteles biztosítani.”

A közgyűlésen számítunk megjelenésedre és a segítőkész munkádra!

Székesfehérvár, 2016. szeptember 15.

Üdvözlettel: Juhász Zsófia (egyesületi elnök)


 • ADÓ 1%-a

  Támogassa ön is céljaink megvalósulását!


  A kedvezményezett adószáma:
  18482083-2-07

  A kedvezményezett neve:
  Alba Regia Táncegyesület


  Támogatását előre is köszönjük!

  Bővebb információ »

 • Új Kiadványunk!

  Megjelent a Táncok az időkben sorozatunkból a Táncok a mediterrán mitológiákban című kiadványunk.


  Megrendelhető a webáruházból!

  Bővebb információ »

 • Ajánljuk magunkat!

  Bálokra, rendezvényekre, céges eseményekre megrendelhetőek műsoraink.


  Bálnyitó táncok, folklór műsorok, kortárs tánckoreográfiák, táncszínházi produkciók, évszázadok táncai...

  Bővebb információ »

Hírek

További hírek

„Múlt, jelen, jövő: generációk együtt a színpadon”

Dátum: 2019. április 28.

az Alba Regia Táncegyüttes jubileumi gálaműsora a Tánc Világnapja...

VII. Mezőföld Virágai Fejér Megyei Szólótáncverseny - FELHÍVÁS

Dátum: 2019. március 23.

Közép-Dunántúl régió szólótáncversenye, 2019. március 23. szombat,TÁNCHÁZ,...

További hírek »

Alba Regia Táncegyesület

8000. Székesfehérvár
Malom u. 6.

Tel.& Fax: (22) 312-795

Email:

© Minden jog fenntartva.